6 februari 2018

Wij zijn Isis

Aankondiging Pasen 2009: Met deze open cirkel onder de vleugels van ISIS = Ik Ben, initiëren wij een nieuwe kwaliteit. Wij rusten in ‘ik ben’, in de essentie van het bewust zijn. In dit stille gewaar zijn wordt onmiddellijk de werkelijkheid van de onvoorwaardelijke liefde ervaren en gedeeld. En dan is alles mogelijk...."

Totaal onverwacht realiseert zich, tijdens de dag, mijn droom. Aan de ene kant voel ik nu: “doel bereikt, einde oefening” en tegelijkertijd is er een grote nieuwsgierigheid naar : “waar kan dit naar toe leiden ….?” De ervaring van volledige gelijkwaardigheid en blijdschap van het samenzijn in de cirkel was ongekend!
Ik begrijp nu ook, waarom het zo veel jaren heeft geduurd voor ik het lef had om een Cirkel van Isis uit te roepen. Wat een kracht – wat een body! Het momentum om zo iets te organiseren was blijkbaar nu aan de orde. Gelukkig ben ik mijn verlangen altijd trouw gebleven en de schoonheid van de realisatie van het verlangen – de liefdeskracht die dat genereert ….. Het is stil en vurig tegelijkertijd. De vraag ‘Wat betekent Isis? ‘ heeft zich opgelost in de cirkel. Nu volgt het onderzoek: ‘Wat kan Isis betekenen, waartoe kan Isis ons leiden.' Dit is niet persoonlijk of individueel. Wij leven in Isis, en zijn een individuele expressie van Isis.

Het was fantastisch om in de invocatie te kunnen uitspreken: “WIJ ZIJN ISIS”.Een geweldige opening van energie – wij hebben de poort zelf geopend. Het is aan ons hoe de evolutie zich zal voltrekken – wij hebben de keuze van de handeling, de daad, de kracht van de realisatie. De godin is niet meer daar … zoals in onze eerste Godinnen cirkels in de 90-er jaren. Wij hoeven niet meer te smeken en te bidden om haar genade en zegen. Zij is hier, geïncarneerd in ons en manifesteert zich in de cirkel, het veld van eenheid.
In deze cirkel van Isis ontstond een collectief ontwaken. Omdat ieder zich ontvangen en gedragen voelde in de gedeelde meditatie en de onvoorwaardelijke aandacht, kon zij zich volledig ontspannen. In dat moment komt de innerlijke stem tot leven. De ziel kan zich uitspreken omdat zij de ruimte krijgt. In de gedeelde ervaring van eenheid, spreekt één stem, die resoneert in de woorden van ieder individu op haar eigen wijze.
Dit wordt ervaren als de aanwezigheid van een presentie - ISIS - het spiritueel centrum van de cirkel komt letterlijk tot leven. Een overkoepelende - het individu en de groep overstijgende presentie. Een onbenoembare kracht die innerlijk beleefd wordt en een diepe vrede en vreugde genereert.

Wij hebben geen specifieke Isis energie in daling ervaren, zoals in de traditionele godinnen tradities. Ik heb waargenomen dat er een gedeelde spirituele basis is, waarin de ‘ground of being' of 'Ik Ben' bewustzijn, manifest werd. Die kracht ontstond uit de vrouwen die zich met elkaar verbinden in het doorleefde bewustzijn van de universele waarheid dat wij één zijn. En dat genereert de natuurkracht die wij Isis kunnen noemen. Dus niet een Isis in daling, maar een Isis creatie. Ik had dat eerder meegemaakt in een cirkel jaren geleden - eind negentiger jaren, met de allereerste wijze vrouwen cirkel tijdens een bijeenkomst op een krachtplek in de Achterhoek. De engel – die ik toen zag, ontstond, of werd geboren uit de cirkel. Ik was toen zo onder de indruk, dat ik het jaren lang stil heb gehouden. Omdat ik letterlijk mijn (innerlijke) ogen niet kon geloven.
Dit gewaar zijn heeft diepgaande consequenties: hoe wij onszelf zien, onze plek in het universum. Wat een reikwijdte heeft onze creatieve kracht! Wij creëren de engelen. Wij zijn de engelen en de goden tegelijkertijd!