6 februari 2018

De revolutionaire inzichten van Dr. Beatrice Bruteau: Complex Non Dualisme

Auteur: Edda van der Hoeven (2008)
Tien jaar geleden leerde ik Dr. Beatrice Bruteau kennen door het interview "A song that goes on singing". Zij is mede oprichtster van de Schola Contemplationis, een internationaal netwerk van spirituele, wetenschappelijke en religieuze denkers. Tevens stond zij aan de wieg van de American Teilhard du Chardin Association, de beroemde evolutionair denker, die zij persoonlijk heeft gekend. Dr. Bruteau heeft haar doctor titel behaald in de wiskunde, de filosofie en religie. In de jaren vijftig ontdekte zij bij toeval het werk van Ramakrishna, de oosterse Vedanta filosofie van het non-dualisme. Dr. Bruteau heeft in de afgelopen dertig jaar met haar werk een uniek pad gecreëerd door de werelden van de natuurwetenschap, filosofie, wiskunde, de evolutie theorie en de oosterse en westerse mystiek. Zij is een groot kenner van het werk van Teilhard du Chardin en Sri Aurobindo. Daarmee is zij één van de belangrijke bruggenbouwers tussen oost en west. Zij is een pionier in de ontwikkeling van het denken in termen van de evolutie van het bewustzijn. Haar bijdrage is enorm, twaalf boeken, die helaas nog niet vertaald zijn in het Nederlands.
Lees ook  Tributes to Beatrice Bruteau (1930-2014)

Ik heb haar boek “ The Grand Option, the Personal Transformation and a New Creation” bestudeerd. Een verzameling essays waarin wij kennisnemen van haar visie op de mogelijkheid van een wereldomvat-tende spiritualiteit voor onze toekomst. Een nieuwe sociale orde gebaseerd op een universele spiritualiteit, die alles en iedereen omvat: Complex–Non Dualisme.

Waar is mijn enthousiasme vooral op gebaseerd?
Op de realiteitswaarde van haar zienswijze. De praktische toepassingsmogelijkheden – de directe herkenning er van in het dagelijks leven. Zij is heel duidelijk in het uitleggen hoe zij onze grote mogelijkheden ziet en hoe wij die kunnen bewerkstelligen.

Omdat in de huidige tijd een verdieping in het denken over de feministische revolutie van de jaren zestig en zeventig plaatsvindt, veroorzaakt door de vraag: wat hebben wij nu eigenlijk werkelijk bereikt? Waarom komen wij niet door dat glazen plafond heen? Er moet notabene een hele pagina advertentie besteed worden om Wouter Bos wakker te maken over het gemis aan vrouwennamen op zijn lijst van mogelijke kandidaten voor de hoge posities in besturen/commissariaten van de zo goed als genationaliseerde Nederlandse banken.

Van Rebellie naar Revolutie
In het hoofdstuk “Neo-Feminism and the Next Revolution in Consciousness” uit “The Grand Option”, legt Dr. Beatrice Bruteau uit, wat het verschil is tussen rebellie en revolutie. Een verandering van vorm, geeft nog niet de verandering waar wij naar (denken te) streven. De dominantie cultuur zal daar niet door veranderen omdat er nog steeds uitgegaan wordt van een relatie met iemand buiten jou. Er wordt nog een onderscheid gemaakt tussen jou en mij. Jij bent anders dan ik. De basis van de dominantie cultuur is namelijk dit onderscheiden en vergelijken.

“.. ..When those who feel themselves oppressed by the social patterns begin to resist, they frequently attempt merely to move from one end of the axis to the other: those who are dominated wish to become dominant themselves. It is important to recognize that such a movement constitutes only rebellion, not a revolution. It does not herald a new age. A significant future will not be born until the orientation of the axis itself has been shifted….. Competition for positions of honor within the system does not disturb the system as such. …. … A genuine revolution must be a gestalt shift in the whole way of seeing our relations to one another so that our behavior patterns are reformed from inside out. Any revolution worthy of the name must be primarily a revolution in consciousness…..We are evolutionary beings and that what is actively evolving at present is our very consciousness, including our consciousness of ourselves and our consciousness of ourselves as evolving. We may say that we are self-conscious evolution.”

Zij zegt hier dat de beweging van het verzet vaak een horizontale beweging is. De onderdrukte wenst de positie van de onderdrukker over te nemen. Deze beweging van de ene kant van de as naar de andere kant noemt zij rebellie. Het zal nooit een nieuw tijdperk inluiden. Dit zal slechts gerealiseerd kunnen worden indien de orientatie op de assen zelf een verschuiving doormaakt. Competitie over de dominantie posities in het systeem, verstoort het systeem zelf, nooit. Een waarachtige revolutie moet in de diepte een gestalt shift zijn, een wezenlijke heroriëntatie op ons samen zijn. En op basis daarvan zullen onze gedragspatronen van binnen mee veranderen.

Een revolutie, is in oorsprong altijd een revolutie in het bewustzijn. Mensen zijn evolutionaire wezens, en dat wat er zich aan het ontwikkelen is, is ons bewustzijn. Dat includeert ons bewustzijn van onszelf en ons bewustzijn van onszelf als zijnde in ontwikkeling, in een evolutionair proces. Je kunt zeggen: wij zijn zelfbewuste evolutie.

Het gaat in haar visie dus niet meer over personal power, de persoonlijke macht of de macht van het vrouwelijk geslacht. Of hoe doorbreken wij het glazen plafond. Maar anno nu, gaat het over de betekenis van het menselijk ras in dit moment van de evolutie. Dus het uitgangspunt is niet meer het ‘vrouw zijn’, maar ‘mens zijn’ en het ontwikkelen van het beste in ons ten dienste van iets veel groters dan het individu. Daarin lost het ‘persoonlijke probleem’ ook sneller op, omdat de context – het perspectief zo veel groter is geworden. Absoluut (in de zin van onvoorwaardelijk) en onpersoonlijk. In de zin van de persoon overstijgend.

Een paradigma shift van dominantie naar een paradigma van participatie. Met als basis kwaliteiten, zoals Bruteau het formuleert; het Neo-Feministisch bewustzijn. Dat zich kenmerkt door de volgende kwaliteiten:

1. “Consciousness of whole, concrete, real persons, and it values each one equally".Het bewustzijn van eenheid, ‘het universum dat ben ik’, met respect en ruimte voor alle verschillen.

2. “Neo-feminist consciousness operates by mutual affirmation”De basis van onze normen en waarden is niet gebaseerd op hoe wij ons van elkaar onderscheiden. Daar is de hierarchie op gebaseerd. “The interest is not on how I can promote myself over another, but on how I can promote the other in full growth.”Dus, jouw ontwikkeling en mijn ontwikkeling staan elkaar niet in de weg, integendeel, wij stimuleren elkaar om onze potentiele talenten tot wisdom te brengen.

3. “Consciousness perceives itself as being existentially rather than essentially. Participatory consciousness identifies itself precisely as actually existing, experiences itself in the act of existing that transcents all categories.”
De basis van dominantie evolueert naar een samenleving van participatie. Van uitsluiting naar verwelkoming. Van exclusiviteit naar inclusiviteit. Dus niet, ik ben wat ik doe of wat ik bereikt heb, maar ik ben een verwerkelijking van leven – Ik Ben in Zijn.

4. De mens is “a radiant life-energy center. It’s perception is: Because I live, you are living also”. This is not a gut feeling, but an intellectual intuition. …it is an act of the spirit, not of emotions. It grasps what it understands as a whole, as a real concrete being, as a unique instance or self, not as a member of a class or in terms of its categorial attributes. It is as though one centered oneself in one’s own subjective – that is active – being and also entered into the subject beings of others. … the sense in which the other is “other” has undergone a profound change.

Zij zegt hier – in mijn beleving – dat de nieuwe perceptie van het mens zijn, inclusief is, wij ervaren en benaderen onszelf en de ander als een volledig wezen. Een uniek levend wezen, niet gepositioneerd in een klasse of onderscheiden door de afgesproken hiërarchie van andere categorieën, zoals sekse of ras.
Ik ben gecentreerd – mijn basis ligt en ervaar ik in mijn beleving van mijn zijn, mijn existentie op aarde. En daarmee ervaar ik de ander in een geheel ander perspectief.

Universele evolutionaire gemeenschap
Een compleet nieuwe oriëntatie, niet op de vraag: wie ben ik?, maar wie zijn wij?, in de context van de kosmos als geheel. En van daaruit ontdekken wij ‘ik ben jij, er is geen ander’. Ieder van ons leeft de menselijke ervaring op de planeet aarde, onderdeel van een kosmisch proces van continue creatie.
Een andere wijze van communicatie kan hieruit ontstaan. Een waarachtige communie, een gemeenschap waarin de eenheid op alle niveaus ervaren en ontvangen wordt. Een gemeenschap die als één organisme zich bewust en voortdurend veranderend – in een bewuste evolutie zich door de tijd en ruimte kan bewegen.

Edda van der Hoeven, 2008