6 februari 2018

Welkom

Alsjeblieft! De Wijze Vrouwen Cirkel Nederland is weer online. Na een grondige reorganisatie stel ik het materiaal beschikbaar. Vooral voor degenen die verlangen een vrouwencirkel te starten of die verdieping zoeken in hun bestaande cirkelproces. Ga er zorgvuldig mee om, dan komt de inhoud en de bedoeling aan het licht. Je kunt mij ook altijd vragen voor advies of gewoon als klankbord. Ik ondersteun graag nieuwe initiatieven.   
Edda van der Hoeven, De Steeg, februari 2019


Welkom op de website van de Wijze Vrouwen Cirkel Nederland. Een bezield project dat ik jarenlang met hart en ziel heb gefaciliteerd en al doende heb mogen ontwikkelen tot een format voor een wijze van samenzijn, die een veilige en inspirerende habitat vormt voor  vrouwen, jong en oud.

Alle in’s en out’s  van de wijze vrouwen cirkel komen aan de orde. Hoe het begon, wat de specifieke kwaliteit is van de gewijde cirkel, de afspraken die wij met elkaar maken en de taak van de facilitator, bij een beginnende cirkel. 
Het doel van de wijze vrouwencirkel is, zoals voor onze allereerste bijeenkomst geformuleerd: ‘Wij willen het vrouwelijke opnieuw te definiĆ«ren vanuit onze directe ervaring. De ervaring is in ons lichaam, in verbinding  met elkaar. Wij zijn het vrouwelijke principe en wij dragen het uit in de cirkel. Wij zijn godin, vroedvrouw, moeder, dochter voor elkaar. Zusters'. In de loop der jaren is de wvc uitgegroeid tot een centrum van bewustzijn waar vrouwen in alle leeftijden elkaar vinden in het verlangen en het commitment de wijze vrouw in zichzelf te ontwaken en tot wasdom te brengen.

Naast de huiskamer cirkels heb ik regelmatig landelijke open cirkel bijeenkomsten georganiseerd rond specifieke thema's, zoals: 'Vergeving, vitaliteit en vreugde in al je relaties', ‘Genade’, Vrouwen licht cirkel' , 'De wederopstanding van Maria Magdalena', 'Vrouwelijk Leiderschap'', 'Ik ben Isis', 'Van Hart tot Hart' en "Geloof, Hoop en Liefde'. 

Voorbeeld van onderzoeksvragen in de cirkel: Wat is onze beleving bij de woorden Geloof, Hoop en Liefde in relatie tot onszelf, de ander en het leven? Leef je volgens je innerlijke waarheid? Volg je je diepste  verlangen? Wat is het wat je wilt ervaren, creĆ«ren en bijdragen in de wereld? Ervaar je de eenheid, de verbinding met anderen en voel je je gedragen door het leven? In de cirkel delen wij vanuit de directe ervaring. Wij inspireren en steunen  elkaar. Wij zijn wijze vrouwen.

De ervaringen van deelneemsters, komen ook aan bod. Af en toe mocht ik iets publiceren en daar ben ik dankbaar voor. In dit overzicht beperk ik mij tot enkele verslagen en artikelen in de media. Genoeg, voor een adequate indruk van het wat, hoe en waarom van de wijze vrouwen cirkel.
In de loop der jaren is de cirkel een instrument geworden waar we niet alleen komen om ons persoonlijk  te versterken, maar ook een stralende aanwezigheid is voor iedereen die de cirkel in gedachten oproept. De energie is altijd voelbaar.


De wijze vrouwen van de eerste cirkel in 1996