6 februari 2018

Gewijde Cirkel

Het  archetype van de cirkel is het principe van eenheid, de cirkel functioneert als een tempel. De wijze vrouwencirkel verbindt zich vanuit de aardse dimensie met de spirituele dimensie, en wordt zo een gewijde cirkel.Wij erkennen in onze werkelijkheid  een kracht, waar ieder van ons haar eigen woorden voor heeft: spirit, god, de ziel, de godin, het universum, de natuur. Een kracht die groter is dan wij met de fysieke zintuigen kunnen waarnemen, en die wij allen op eigen wijze ervaren. Het is ons spiritueel centrum, het centrum van de cirkel, dat symbool straat voor ons eigen centrum, in het hart, de zetel van onze innerlijk wijze vrouw. Zo binnen, zo buiten.Wij plaatsen ons onderzoek binnen het kader van de vragen: wie ben ik: wie wil ik zijn, wat wil ik ervaren? Hoe zal ik leven: wat wil ik creëren?  En hoe leef ik een gezond leven op aarde: wat wil ik bijdragen?  Hoe kan ik mijzelf en dus de mensheid voeden? Dus vanuit een groter perspectief stellen we onderzoekvragen als: wat wil 'het leven' door mij heen ervaren, creëren en bijdragen?
Deze contemplaties brengen in ieder van ons de wijze vrouw tot leven.

Elkaar in kracht laten bestaan
Het in de gewijde cirkel delen van ervaringen van vreugde, inspiratie, pijn, frustratie, vrijheid, schoonheid en stilte schept een diepe band van vertrouwen. Er ontstaat een sterke intimiteit, een energieveld dat blijvend is. Met iedere bijeenkomst wordt de kracht van de cirkel merkbaar sterker. Dat wil zeggen dat het in de cirkel aanwezig zijn op zich al een helende en inspirerende werking heeft. De dimensie van het hart opent zich. De intentie van iedere deelneemster maakt dit mogelijk. Zij verbindt zich bewust in haar hart met de anderen en het vrouwelijk principe met de intentie haar krachten en kwaliteiten tijdens haar bestaan op aarde tot leven te brengen.

Afspraken
Om dit proces te kunnen realiseren maken wij een aantal afspraken met elkaar, als spelregels van het cirkelproces. Wij leren de persoonlijke ervaring te beschouwen vanuit een positie die het puur persoonlijke overstijgt. Wij zijn spiegels voor elkaar en ontdekken de universele- of natuurwetten. Jouw verhaal wordt mijn verhaal. Niets onderscheidt mij van de ander. De werkelijkheid van het bestaan: er is geen ander er is eenheid in alles. Ik ben al-één. Ieder van ons geeft daar op eigen wijze uiting en vorm aan.

De bijeenkomst van de cirkel wordt ritueel geopend met een invocatie. Dit is een geleide meditatie en visualisatie op het midden van de cirkel, het spirituele centrum, waarmee we het bewustzijn van de eenheid van al het leven in ons gewaar zijn versterken. 
Om onze samenzijn en interactie in deze eenheid te realiseren delen wij de intentie:
·         In de cirkel en door de cirkel erken en herken ik het wezen van eenheid.
·         Ik ben getuige van ieders leven en beleving in de cirkel.
·         Ik ben bereid om gespiegeld, geconfronteerd en geraakt te worden.
·         Ik heb onvoorwaardelijke aandacht voor ieder in de cirkel.
·         Ik ben bereid te luisteren zonder onmiddellijk te reageren.
·         Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen reacties en gevoelens.
·         Ik deel in alle oprechtheid wat er in mijn leven speelt.
·         Ik deel de onderwerpen die van wezenlijk belang zijn in mijn leven.
·         Ik heb zorg en aandacht voor het welzijn van mijzelf en de cirkel.
·         Ik waarborg de privacy van ieder.
.         Ik betracht geheimhouding over persoonlijke informatie.
·         Ik geef en krijg de ruimte om het niet te weten, met andere woorden.
           om al pratende te zoeken naar wat er in mij leeft.
·         Ik verbind mij aan de afspraken die in de cirkel worden gemaakt.
.         Ik neem verantwoordelijkheid voor het (voort)bestaan van de cirkel.
·         Ik geef in woord en gebaar vertrouwen.
.         Ik ontvang het vertrouwen dat mij gegeven wordt.
·         De bijeenkomst van de cirkel wordt afgesloten met het zingen van een lied.
.         Hierbij wordt de intentie uitgesproken dat de cirkel gesloten wordt, maar 
          niet wordt verbroken.

Omdat de cirkel een plaats is waar we onvoorwaardelijk onszelf kunnen zijn, hervinden wij ruimte in onszelf en herontdekken wij onze kwaliteiten en enthousiasme. Het onderscheidingsvermogen wordt krachtiger. Helder denken en helder spreken, puur als gevolg van aandacht geven en aandacht ontvangen. Elkaar uit laten spreken, elkaar uit laten huilen. Elkaars frustratie en woede verdragen. Ik ken jouw verhaal en jij het mijne. Ik ben jij en jij bent mij. Wij zijn één. We leren te luisteren en te spreken met de stem, van het hart. Wat verborgen was kan aan het licht komen. In de cirkel wordt de vrouwelijke energie manifest als liefde. 

Inzicht in hoe het proces verloopt door het proces te leven in de vrouwencirkel brengt rust en vertrouwen. Wij kunnen geen stap overslaan. De vervulling vinden wij niet in het behalen van ons doel, maar in de beleving van het proces. Dit maakt dat wij ieder moment kunnen genieten. Weten, ervaren dat je op de voor jou juiste weg bent, in bewuste verbinding met jezelf en anderen en al het leven op de aarde is de verwezenlijking van ons zijn. Dat is wat wij samen ontdekken, van voorwaarde naar onvoorwaardelijk.

In de cirkel luisteren wij naar de stem van de ziel die probeert door te komen. Het luisteren naar elkaar is de meditatie. Getuige zijn van elkaars leven, zonder direct reacties te geven. Zonder met een advies klaar te staan, luisteren en eren. Er ontstaat een innerlijk centrum van weten dat voor ieder beschikbaar is.

In deze bewuste creatie van eenheid komt een kracht en een intelligentie vrij die normaliter niet voor een individu toegankelijk is.  De in iedere vrouw aanwezige talenten, kennis en ervaring worden beschikbaar, omdat er geen hechting meer is. De cirkel is nu een levend organisme, een bron van creativiteit, waardoor de leven scheppende kracht in ieder van ons gerealiseerd kan worden.


May the circle be open,
but unbroken.
May the peace of the Goddess
be ever in your heart.
Merry meet and merry part and merry meet again.