6 februari 2018

Facilitator van het cirkelproces

De focus van de facilitator, degene die het cirkelproces stimuleert en bewaakt, is het centrum van de cirkel. Het centrum van het veld van bewustzijn. Dit energie veld is multi-dimensioneel: het is om te beginnen een luisterveld*, waarin een gezamenlijk onderzoek plaatsvindt. Samen luisteren wij naar dat wat gezegd en geopenbaard wil worden. Dan is het een veld van heling*, waar in de kracht van het hart in ieder van ons, oude pijn en blokkades kunnen oplossen. En vooral een veld waarin de scheppende kracht in ieder van ons tot leven komt, een creatief veld*. We luisteren en spreken met de stem, van het hart. Wat verborgen was kan aan het licht komen. 

Dialoog.  Wij brengen de verborgen betekenis van de dialoog weer tot leven. In de dialoog hoeft kennis en ervaring niet geprofileerd te worden. Er wordt geen energie gegeven aan meningen en reacties. Ons beeldscherm houden wij schoon en wij verzinken in een dieper luisteren. Vanuit ons authentieke zijn, de wijze vrouw die onze innerlijke natuur is, in ieder van ons!, maken wij contact met elkaar. Wij verdragen onszelf en wij dragen elkaar. Oplettend en attent, met de aandacht gericht op wat deze gezamenlijke inspanning ons kan opleveren.

Vraag en antwoord. In de wijze vrouwencirkel geven wij niet direct antwoord op vragen. Wij behoeden onszelf ervoor om dat, wat wij al weten te etaleren. Het is veel interessanter om te ontdekken met elkaar wat zich wil openbaren en de vraag is daarvoor een effectief voertuig. In de cirkel nemen wij bewust plaats en de positie die wij innemen is die van 'jij bent ik en ik ben jij'. Wij herkennen en erkennen elkaar in het wezen, in het hart. En wij vieren de schoonheid van de verschillen in de uitingsvorm.

Daarom leggen wij de vraag in het midden Dus, met betrekking tot de respons op vragen is het in eerste instantie belangrijk dat ieder in de cirkel zich zo veel mogelijk met de vraag kan verbinden. Zodat er maximaal draagvlak bestaat voor het onderzoek. Daarom leggen wij de vraag in het midden en stemmen wij ons allemaal af op het ontvangen van een mogelijk antwoord - in welke vorm dan ook. Dit is een bewust gebruik van de innerlijke zintuigen. En hiermee ontwikkelen wij ook onze Intuïtie in de praktijk. Als wij op deze wijze onze vragen benaderen zullen wij het antwoord ervaren als een moment in een proces. Omdat ieder van ons een ander aspect van de vraag in haar respons zal weergeven.

De juiste inspiratie voor dat moment. Uiteraard stemt degene die de vraag geïnitieerd heeft zich ook af op het ontvangen van inspiratie van een antwoord. Wij stellen ons allemaal ontvankelijk op en in dit veld van gerichte aandacht, gedragen door ieders intentie komt de juiste inspiratie voor ieder in het licht. Het antwoord krijgt een plaats in een heel scala van antwoorden - en daarmee krijgt elk individu meer inspiratie dan zij had verwacht! In die zin spreken wij niet over 'het enige juiste antwoord', maar over de juiste inspiratie voor dat moment. Tevens wordt de respons gevoed door de kracht van de uitgesproken vraag. De kwaliteit van de vraag is hierin ook bepalend.

Dus wij besteden veel aandacht aan het formuleren van de vraag. Van waaruit stel je de vragen? Om je beter te voelen, om legitimatie voor je huidige situatie (onmacht) te vinden? Of stel je vragen die je op weg helpen naar het vinden van de waarheid, de werkelijkheid van je bestaan onder ogen te komen. De mechanismen te onderzoeken die je groei (naar authenticiteit, innerlijke daadkracht en leiderschap) belemmeren en /of stimuleren. Vragen stellen die je op weg brengen naar ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en capaciteiten. De vraag is de poort naar een groter en helder bewustzijn. Zo worden wij vroedvrouw van elkaars bewustzijn.

Gezamenlijk onderzoek
Omdat de vraag door allen wordt aangenomen, verplaatst de aandacht van de persoon van de vragen stelster naar het gezamenlijk onderzoek. Hierdoor ontstaat er ruimte en ontspanning. In eerste instantie bij degene die de vraagt heeft gesteld. Zij wordt erkend en herkend in de vraag en haar onderzoek. De inspiratie die ieder ontvangt wanneer wij de vraag in het midden leggen en ons in stilte ons met elkaar op afstemmen, kan op allerlei manieren tot ons komen. In woord en in beeld, in een gevoel, een lichamelijke ervaring of een direct weten.
Vervolgens wisselen wij dit met elkaar uit, en meestal gaat het onderzoek dan spontaan verder. Het maakt dan niet meer uit wie wat zegt. Wij worden één stem. Een diepe resonantie en ontspanning is het gevolg van deze gezamenlijke inspanning. Wij 'overstijgen' onszelf in de verbinding terwijl ieder volledig bij zichzelf kan blijven. 

Lees ook het artikel uit De Cirkel is de Facilitor

* met dank aan Marja Langendijk voor haar heldere analyse