6 februari 2018

Afstemming en invocatieDe allereerste invocatie in  Amsterdam oktober 1996. De cirkel initiëren in woord en gebaar: we geven we elkaar de hand en ik spreek de invocatie voor de bijeenkomst uit:

"Samen vormen wij de kelk waarin het vrouwelijke principe kan indalen. Ik vraag nu of het  vrouwelijke principe wil indalen in deze kring vrouwen zodat hier een gewijde cirkel ontstaat waarin een proces kan plaatsvinden voor het welzijn van deze vrouwen en al het leven op aarde."    


In de loop der jaren is de afstemming specifiek geworden. Het is een geleide meditatie waarin we beginnen met een diepe ontspanning, zodat we de aandacht vrij maken voor het waarnemen van ons innerlijk proces. Maar vooral dat dit proces plaatsvindt in de cirkel: "Word je gewaar van hoe je hier bij elkaar bent in de cirkel van wijze vrouwen. Begroet ieder in de cirkel in stilte van binnenuit. “Welkom. Fijn dat er ook bij bent. In de cirkel van wijze vrouwen.” zo begroet je ieder in de cirkel en wees je vooral gewaar dat jij ook verwelkomd wordt. Neem het in (met je adem).

Vervolgens geven wij elkaar de hand. Wij verbinden ons met elkaar en met alle vrouwencirkels en wijze vrouwen van nu, van vroeger en in de toekomst. Wij nodigen hen van harte uit zich met ons te verbinden in dit veld van helend en scheppend bewustzijn. Zo vormen wij de schaal, het bekken waarin het vrouwelijk principe, de leven scheppende kracht, kan indalen en zich kan verbinden in ieder van ons.
Wij visualiseren een kolom van licht in het centrum van de cirkel. Wij zien het gouden licht vanuit de aarde en vanuit de hemel komen. Wij staan allen in verbinding met deze bron en wij voeden de bron met onze respons. Wij zijn een tempel van licht voor inspiratie, heling en welzijn van alles wat leeft.

Hierna introduceren wij het thema van de bijeenkomst. Ook dit wordt ingeleid met een geleide visualisatie, waarna we onze ervaringen met elkaar delen. Op onze eigen wijze. Wij luisteren naar elkaar zonder meteen te reageren. Wij gaan niet in discussie en geven geen adviezen. Het is belangrijk om elkaar de tijd te geven om uit te spreken en de stilte na het spreken juist te respecteren. want in die stilte kun je ervaren wat het uitspreken van je diepste gevoelens met je doet. Eigenlijk is dat het belangrijkste: de stilte na het spreken: wat neem je waar als je je eigen waarheid hebt uitgesproken in een bedding van herkenning, intimiteit en vertrouwen.