6 februari 2018

De Cirkel is de Faciltitator

De cirkel is een gemeenschap van volwassen mensen. Van bezielde mensen vooral. De spirituele dimensie van het bestaan, het bewustzijn van de eenheid met en in alles wat leeft, is het perspectief van waaruit gedacht, gesproken en gehandeld wordt. In een dergelijke gemeenschap kan de creatieve intelligentie in het hart ontwaken.
Integriteit, consistentie, commitment, zijn voorwaarden en resultaat. Leven en dus handelen naar je overtuigingen, die gerelateerd zijn aan het bewustzijn van het grote geheel, waarin ieder van ons een onvervangbare plaats inneemt en dus als wereldburger medeverantwoordelijkheid draagt voor al het leven op aarde.  In de cirkel luisteren wij naar de stem van de ziel die probeert door te komen. Het luisteren naar elkaar is de meditatie. Getuige zijn van elkaars leven, zonder direct reacties te geven. Zonder met een advies klaar te staan, luisteren en eren. In een dergelijke omgeving komt een enorme kracht vrij. Er ontstaat een innerlijk centrum van weten dat voor ieder beschikbaar is. De cirkel wordt de bron van het samenzijn op zich.
Beschikbaarheid is belangrijk. Maar zoals alles in het leven een momentum heeft, zal de cirkel haar eigen levenscyclus kennen. Daarom is het belangrijk om bij ieder afscheid uit te spreken dat de cirkel zich opent, maar niet verbroken wordt. Op die manier blijven wij het morfische veld voeden en houden wij het beschikbaar voor ieder die zich wil afstemmen.
Positie, taak en vaardigheden van de facilitator
In mijn ervaring heeft een cirkel om op niveau te kunnen functioneren een facilitator nodig. Iemand die bereid is om het proces en de principes die het proces bewerkstelligen te initiëren en te bewaken.
Bij een beginnende vrouwencirkel zal de facilitator onderwerpen kunnen aandragen om het proces op gang te brengen. Er wordt gestructureerd gewerkt. Bijvoorbeeld met praatstokjes of spreektijd per persoon. Met name de manier waarop onderwerpen behandeld worden is belangrijk. Wij hebben soms moeite met stil zijn, moeite met luisteren zonder direct te reageren of moeite als we plotseling alle aandacht van een groep krijgen. Het hardop denken, iets aan de orde brengen wat nog niet helemaal uitgedacht is, het nog niet weten, al stotterend uit je woorden komen is iets waarin we elkaar stimuleren. Er zijn diverse hulpmiddelen voorhanden om diepgang, de inhoudelijke kwaliteit van de uitwisseling te stimuleren. Zoals inspiratiekaarten, geleide visualisatie, bloesemremedies, klankschalen, Indiaanse drum, beelden en droombesprekingen.
Vrijheid trekt zich niets aan van conditioneringen
Degene die de positie van facilitator inneemt krijgt nogal wat op haar bordje. Want in het centrum van de cirkel komt alles in het licht. Zij is het eerste ankerpunt in de cirkel en het projectiescherm. Zij is degene die de visie draagt en tegelijkertijd als eerste de weerstanden op zich afgevuurd krijgt. Onze schaduwzijde wordt openbaar!
Het aanwezig zijn in een vrouwencirkel is behoorlijk spannend, want wij zijn in onze cultuur niet gewend om zo intiem met elkaar om te gaan. Integendeel, wij gaan over het algemeen defensief met elkaar om. 
Een facilitator is ook een vrouw.
Ben jij iemand die zich niet laat afleiden door kritiek of onbegrip? Ben je iemand die zich kan laten verrassen? Ben je bereid om te confronteren? Om het risico aan te gaan en het woord te nemen en misschien te ontdekken dat je zelf aan het projecteren bent: want een facilitator is ook een vrouw. Kun je het uitblijven van bevestiging verdragen? Ben je in staat om op twee stoelen te zitten; degene die het proces bewaakt en tegelijkertijd in het proces deelneemt?
Groepsdynamische processen en weerstanden die in vrouwen(groepen) kunnen heersen:  agressieve desinteresse (zie hoofdstuk over conditioneringen) projectie, concurrentie, afwachten, ambivalentie, slachtoffergedrag, consumptiegedrag (= geen vertrouwen geven en geen energie geven) wrok, bijzonder willen zijn, behoefte te helpen, adviezen geven, behoefte aan zekerheid, compensatiegedrag, behoefte aan doelen stellen, angst voor stilte, angst voor aandacht, weerstand tegen vaste afspraken maken.
Ben je bereid om onbekend terrein te betreden, om in gebieden te komen waar je niet meer kunt steunen op je kennis en ervaring? Kun je je beheersen met het geven van advies. Ben je bereid om in deze vaak ongemakkelijke, positie te verkeren en het ook nog leuk te vinden ook? Met leuk bedoel ik dan interessant. Ben je in staat om al die verantwoordelijkheden te dragen en als vroedvrouw van de cirkel je visie en positie in te nemen?
Wat je wilt leren moet je doen
Ik heb veel vrouwen zien komen en gaan. Zeker is dat iedereen die komt zich bewust is van haar verlangen, maar nog niet altijd klaar of bereid is om de consequenties van haar verlangen naar authenticiteit en daadkracht te leven. Het vraagt een behoorlijke mate van nederigheid - overgave en vertrouwen - om hierin te kunnen functioneren. Deze innerlijke kracht kunnen wij samen ontwikkelen.
De meeste van ons weten veel meer dan we bereid zijn naar te leven. Dit is een kans. Zo ben ik ook begonnen. In het begin geeft dat stress. Maar alleen al het feit dat ik de kans aangrijp om mijn ideeën te verwezenlijken en gehoor te geven aan een diep verlangen is de zelfverwerkelijking. Wij maken onze scheppende krachten vrij, die generaties lang geblokkeerd zijn geweest.
Wij zijn de cirkel en de facilitator
Hierboven heb ik beschreven wat er als facilitator op je af kan komen wanneer je een cirkel met een dergelijke diepgang, tot leven wilt brengen. Maar dat hoeft ook niet.
Wij weten nu waar het over gaat en wat de gevolgen kunnen zijn. In ieder geval de intentie en de kracht van de gevolgen. Dus op basis van de ervaring en deze beschrijving kunnen wij met elkaar ook de taken en verantwoordelijkheden van de facilitator dragen. Iedereen weet nu waar het over gaat. Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de cirkel en kunnen bij wijze van spreken met elkaar het contract ondertekenen en afwisselend de positie van facilitator op ons nemen.
Want vergeet niet, de cirkel is onze bron en wij zijn bij elkaar met de intentie om de geheimen te ontrafelen. Dat is om het vrouwelijk principe in onszelf en elkaar wakker te maken en uit te dagen. Zodat het zich bewust kan worden van zichzelf en zich in ieder van ons kan manifesteren.
Dialoog
Wij brengen de verborgen betekenis van de dialoog weer tot leven. In de dialoog hoeft kennis en ervaring niet geprofileerd te worden. Er wordt geen energie gegeven aan meningen en reacties. Ons beeldscherm houden wij schoon en wij verzinken in een dieper luisteren. Vanuit ons authentieke zijn, de wijze vrouw die onze innerlijke natuur is, in ieder van ons!, maken wij contact met elkaar. Wij verdragen onszelf en wij dragen elkaar. Oplettend en attent, met de aandacht gericht op wat deze gezamenlijke inspanning ons kan opleveren.
Zo wordt de cirkel een diep geïnspireerd organisme
Het referentiepunt van waaruit ieder functioneert verschuift, van persoonlijke ervaring, de zelf-identificatie, naar het geheel, de eenheid van de cirkel. In deze bewuste creatie van eenheid komt een kracht en een intelligentie vrij die normaliter niet voor een individu toegankelijk is. De in iedere vrouw aanwezige talenten, kennis en ervaring worden beschikbaar, omdat er geen hechting meer is. De cirkel is nu een levend organisme, een bron van creativiteit, waardoor de leven scheppende kracht in ieder van ons gerealiseerd kan worden.
De weg is het doel
In de wijze vrouwencirkel werken wij vanuit deze visie. In de praktijk van de cirkel ontwikkelen wij samen de kwaliteiten die wij nodig hebben om dit te verwerkelijken.


Edda van der Hoeven, december 2007
bijgewerkt, februari 2018