6 februari 2018

Vrouwelijk Leiderschap

Vrouwelijk leiderschap is een kwaliteit die wij in verbinding met elkaar realiseren. Wij plaatsen de cirkel in een zo groot mogelijk perspectief. Op deze wijze worden wij ontvankelijk voor méér dan alleen het ontwikkelen van onze persoonlijke wijsheid en daadkracht. Eenvoudig gezegd: het vrouwelijk leiderschap ontstaat en wordt gestuurd door de kracht van het hart.

Wat wij de afgelopen jaren in de wijze vrouwencirkel gerealiseerd hebben is een aanzet. Wij kunnen nu al - vanuit de directe ervaring - benoemen waar het over gaat. Door het te benoemen wordt het concreet in het veld van bewustzijn. Het draagvlak wordt sterker en krijgt een groter bereik.


De kwaliteiten van authentiek vrouwelijk leiderschap
 • Erkenning en waardering van de verschillen - geen hiërarchie.
• Authentieke communicatie: wij spreken direct en oprecht vanuit ons innerlijk, vanuit de directe ervaring in de verbinding in de cirkel. Dit geeft een sterke intimiteit.
• Dialoog: geen uitwisseling van meningen / geschiedenis of discussie over wie gelijk heeft of het sterkste argument.
• Autonomie: in je eigen kracht staan met erkenning van de wederzijdse afhankelijkheid die de realiteit is van het principe van eenheid.
• Verantwoordelijkheid: wij denken en handelen vanuit de positie van eenheid, de focus gericht op het centrum = het hart van de cirkel en ieder individu.
• Draagkracht door onthechting: uitgangspunt is het onbekende, het grote veld van bewustzijn. De onthechting van identificatie met kennis en persoonlijke geschiedenis. Wij blijven uit het ‘verhaal’ - drama.
• Verbinding geen leegte: de meditatieve staat van zijn - in vele religies het einddoel is niet het doel. De leegte noemen wij ‘het luisterveld’- de ruimte, zonder grenzen, waarin wij elkaar ontmoeten. De ontmoeting en het creatief proces zijn het doel (de hemel op aarde brengen).
• Creatief proces: het doel is niet zichtbaar - zal zich openbaren in het moment en uit de kwaliteit van de ontmoeting.
• Zichbaar en transparant: ik ben jij. Er is geen verborgen agenda: wat je ziet is wat je krijgt.
• Dynamisch: niet continu aan één persoon gebonden. Vitaal en initiatiefrijk. Eert het leiderschap - de trekkerskwaliteit / initiatief op onderdelen.
• Co-creatief: niemand claimt resultaat, ook niet de groep. Het gaat hier dus om een open systeem in resonantie met de omgeving (multi dimensioneel).
• Evolutionair perspectief: de intentie is helder en wordt gedragen door het verlangen naar verwezenlijking van de evolutie van het bewustzijn.
• Commitment aan de intentie: het in verbinding gaan en daarmee versterken van ieders inzicht en daadkracht - draagvlak versterken voor de scheppende krachten. Opdat wij faciliteerders kunnen zijn van deze evolutie van bewustzijn.
• Het hart is het zelforganiserend principe - de focus is in het centrum.
• Toekomstgericht: altijd geïnteresseerd in nieuwe kansen.
Vrouwelijk leiderschap is proces georiënteerd en gaat uit van samenwerking en medewerking. De leiding is uitnodigend, inviteert partners, nodigt uit om mee te denken. Diep luisteren, verzamelen van ideeën en ervaringen, oogsten, het ‘eert de verschillen’. Het is een gedeeld leiderschap: het staat anderen toe een gevoel van ‘eigendom’ te hebben.

De vrouwelijke leiderschapsstijl is contemplatief, kijkt naar binnen voor inspiratie en leiding. Het werkt met continu uitwisselen in deelrondes, zodat de creativiteit de kans krijgt om te ontwaken- en zich te realiseren. Het vrouwelijk leiderschap is het creëren van een container, een habitat, waarin dit co-creatieve proces kan plaatsvinden. 
In de vrouwencirkel zei iemand: "zo diep als ik mijn vrouw-zijn nu leef, ervaar en kan zijn - daarin is mijn 'mannelijkheid' volledig geïntegreerd." Mooi beeld: het mannelijke lost zich in de realisatie van het vrouwelijke op. In mijn beleving is wat er dan overblijft: de scheppende kracht.

Edda van der Hoeven, december 2007.